Powerlifting спорт

Поверлифтинг савез Србије искључиво функционише на основу Техничких правила које је издала Интернационална powerlifting федерација.
Powerlifting је спорт снаге и састоји се из три дисциплине - лифта односно три различита дизања тегова. У лифтове убрајају се: чучањ, bench press и мртво дизање.
Такмичар на основу три покушаја у сва три лифта достиже максималну тежину дизања. Максимална тежина у сва три лифта омогућава коначни “ТОТАЛ” постигнуте тежине на основу кога се добија крајњи резултат.
Такмичари се често називају лифтерима што у грубом преводу значи “ДИЗАЧ”. Лифтери могу да се такмиче у две категорије са опремом или без опреме. Детаљан опис тамичења са или без опреме нализи се у Техничким правилима које је прописала Интернационална Powerlifting Федерација (ИПФ).

Сваки лифт има посебну технику извођења.

 


Чучањ


Чучањ се изводи тако што дизач тј.лифтер стоји усправно и са постоља, који је намењен за шипку и жељену тежину тегова, полако шипку са теговима ставља на своја рамена. Када лифтер се одвоји од постоља и буде спреман за извођење главни судија даје знак “Чучањ”. У том тренутку лифтер се спушта у чучањ. Када главни судија каже “Сталак” лифтер се диже и враћа се у првобитан усправан положај и враћа шипку на постоље. На основу извођења лифта судије дају знак да ли је лит нио успешан или неуспешан.

 

 

BENCH PRESS


Bench press је веома специфичан лифт. Он се изводи на клупи на којој је такмичар легао на леђа, а ноге су савијене у коленима и стопала морају да додирују под. Лифтер уз помоћ помагача узима шипку са теговима жељене тежине.када главни судија да знак “Старт” лифтер полако спушта шипку на своје груди. Судијским знаком “Press” лифтер са груди подиже жељену тежину и мора да има заључане лактове. Након тога главни судија даје знак “Сталак” И лифтер враћа шипку са теговима на сталак од клупе.МРТВО ДИЗАЊЕ


Мртво дизање је једнини лифт који не захтева никакво постоље нити помагача. Поред шипке са теговима жељене тежине веома је битна подлога на којој се изводи лифт. Подлога мора да буде чврста и равна димензије 2,5 x 2,5 м (минимум) или 4,0 x 4,0 м (максимум). Висина подлоге не сме да буде цећа од 10 цм од пода. Лифтер на подлози је усправног положаја док се шипка са теговима налази испред њега. Лифтер се савија благо у коленима и хвата шипку са теговима. Када од главног судије добије знак “Старт” он диже шипку са теговима и ставља је на своје бутане. После тога на судијски знак “Доле” лифтер спушта шипку са теговима на подлогу. На основу изведеног лифта судије процењују да ли је лифт успешан или неуспешан.Уколико је неуспешан лифт судије дижу црвени, плаву или жуту заставицу. Детаљан опис неуспешних лифтова се налази у техничким правилима ИПФ-а.

 


КАТЕГОРИЈЕ У POWERLIFTING СПОРТУ


У поверлифтинг спорту могу да се такмиче и мушкарци и жене. Због тога је направљена категоризација посебно за жене и посебно за мушкарце. Категорије су поред поделе на полове подељене на старосне категорије и категорије телесне тежине.

Старосна категорија:

Мушкарци:

- Опен: од 14 година па навише (ни једно категоријско ограничење се не примењује)
- Суб-јуниор: од 14 године до 18 године
- Јуниор: од 19 године до 23 године
- Мастер I: од 40 године до 49 године
- Мастер II: од 50 године до 59 године
- Мастер III: од 60 године до 69 године
- Мастер IV: од 70 године па навише.


Жене:

- Опен: од 14 година па навише (ни једно категоријско ограничење се не примењује)
- Суб-јуниор: од 14 године до 18 године
- Јуниор: од 19 године до 23 године
- Мастер I: од 40 године до 49 године
- Мастер II: од 50 године до 59 године
- Мастер III: од 60 године до 69 године
- Мастер IV: од 70 године па навише.

Конкурентска подизања биће ограничена на такмичаре који имају 14 година и више.


Категорије телесне тежине:

Мушкарци:

Суб-јуниор & Јуниор само до 53.0кг
59.0 кг Класа до 59.0кг
66.0 кг Класа од 59.01кг до 66.0кг
74.0 кг Класа од 66.01кг до 74.0кг
83.0 кг Класа од 74.01кг до 83.0кг
93.0 кг Класа од 83.01кг до 93.0кг
105.0 кгКласа од 93.01кг до 105.0кг
120.0 кг Класа од 105.01кг до 120.0кг
120.0+ кг Класа од 120.01кг и преко.


Жене:

Суб-јуниор & Јуниор само до 43.0кг
47.0кг Класа до 47.0кг
52.0кг Класа од 47.01кг до 52.0кг
57.0кг Класа од 52.01кг до 57.0кг
63.0кг Класа од 57.01кг до 63.0кг
72.0кг Класа од 63.01кг до 72.0кг
84.0кг Класа од 72.01кг до 84.0кг
84.0+кг Класа од 84.01кг и преко.

 

Техничка правила ИПФ.